gallery/groei plantje 210x160

Coaching

 

Ik heb ruime ervaring in het coachen van teams en individuele medewerkers; van professionals tot senior management. Mijn kracht is dat ik door mijn ervaring als leidinggevende, mediator en coach kan putten uit een breed repertoire kennis en vaardigheden en dat ik, doordat ik zelf uit het bedrijfsleven kom, weet hoe het is om te werken in een bedrijf.

 

Uitleg individuele coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke ontwikkeling op basis van een één-op-één-relatie en heeft als doel om inzichten op te doen over je eigen handelen en om manieren te vinden om effectiever te worden in je werk. 

Ik werk volgens de oplossingsgerichte methode van strategisch coachen waarbij ik stapsgewijs werk aan de persoonlijke leerdoelen van de gecoachte. De gecoachte brengt voorbeelden uit zijn werk in en ik stel verdiepende vragen wat het effect van de gebeurtenissen is op de gedachte, het gevoel en gedrag van de gecoachte. Daar waar nodig kan ik andere methodes inzetten, zoals het oefenen met vaardigheden of gesprekstechnieken. Ook spiegel ik wat ik zie gebeuren tijdens de sessies. 

Mijn coach stijl is warm en betrokken. Ik zorg voor een sfeer die veilig is en waarin de gecoachte alles durft te zeggen. Alles wat tijdens de coachsessies wordt besproken, is vertrouwelijk.

 

Specialismen

  • Coachen van leidinggevenden: vragen die gaan over leidinggeven, zoals bijvoorbeeld over positie innemen als leidinggevende, verbinding maken op emotie, rolopvatting, normen durven stellen, mensen meenemen in veranderprocessen.

  • Persoonlijke effectiviteit: vragen die gaan over het doorbreken van bestaande patronen en het opheffen van blokkades, zoals bijvoorbeeld effectiever communiceren, vergroten van assertiviteit, interactie met collega’s, leren grenzen aangeven, bewust worden van de eigen talenten.

  • Balans werk/privé: vragen die gaan over het vinden van een balans werk/privé, zoals prioriteiten stellen, perfectionisme, werkhouding, leren loslaten. 

  • Teamcoaching: ondersteuning van de ontwikkeling van teams/afdelingen, gericht op het verbeteren van de samenwerking en teameffectiviteit.  Bijvoorbeeld bij verstoorde communicatie, niet effectieve samenwerking, verschil van inzicht, onduidelijkheid over de te volgen koers of strategie.

Opzet traject

Een coachtraject bestaat bij mij uit 6 sessies van 1,5 uur. In de eerste sessie stellen we de doelen van het coachtraject vast. De volgende sessies hebben steeds tussenpozen van een paar weken, zodat de gecoachte in de praktijk verder kan werken aan zijn doelen. Soms geef ik huiswerk opdrachten mee.

 

Ik sta altijd open om nieuwe mensen te coachen. Dus zoek je een goede coach voor jezelf, voor je team of voor een van je medewerkers, neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Contact: 06-23956665

Mail:      annelies.rechsteiner@gmail.com